Småsäck ca 20kg med trädgårdflis. Träflisen används till marktäckning vid planteringar ett bra sätt att hålla ogräset borta. Träflisen minskar även avdunstningen och bidrar till att skapa naturliga och mjuka gångar och oaser i din trädgård.

En säck innehåller ca 100 liter flis och väger ca 20 kg.

Pris 6 euro/säck

ck.